کد تخفیف اولین خرید:

این کد برای اولین خرید از تخت تشک فعال است و در حال حاضر معتبر است.

هر شخص تنها یک بار مجاز به استفاده از این کد می باشد.

کد تخفیف: First20

 کد تخفیف نوروز ۱۴۰۳:

با خرید به مبلغ بیشتر از ۳ میلیون تومان در ایام نوروز 1403 از این تخفیف بهره مند شوید.

انقضا‌ٰء: پایان روز سیزدهم فروردین & برای پرداخت های کامل (پرداخت بیعانه شامل نمی شود).

کد تخفیف: Nowrooz03

 کد تخفیف نیمه شعبان:

این کد تخفیف استثنائی در خرید تخت خواب و تشک معتبر است.


از همین الان تا پایان روز ششم اسفند فرصت استفاده دارید.

کد تخفیف: NimeShabaan02

 خریدهای عاشقانه در راه است....

کد تخفیف به مناسبت روز ولنتاین.


از همین الان تا پایان روز ۲۵ ام بهمن فرصت دارید.

کد تخفیف: Valentine02

 روز مرد نزدیکه ....

کد تخفیف به مناسبت روز پدر.


از همین الان تا پایان روز ۵ ام بهمن فرصت دارید.

کد تخفیف: Pedar02